Potrebujete pomoc?

Program CSR, ktorý sa stará o našich ľudí, planétu a produkt.

Náš program zodpovedného podnikania sa volá SHARE A PAIR!

Hlavné body

V 2022 Niekedy

24

podporených mimovládnych organizácií

63 364 €

darovaných €

15 727

darovaných párov ponožiek

SHARE A PAIR! odráža hodnoty našej spoločnosti, o ktoré sa, dúfame, môžeme podeliť s ostatnými.

Od svojho uvedenia na trh v roku 2014, teda v roku založenia Many Mornings, dokazuje dôveryhodnosť poslania našej značky a integritu našich hodnôt. Ukazuje, že zodpovedné myslenie o podnikaní je etický kompas, ktorý nám ukazuje smer rozvoja a prostredníctvom sociálnych iniciatív a darov koná v záujme 3 P: populácie, planéty a produktu.

Zakladatelia

Aké sú naše hodnoty?

SHARE A PAIR! je jednoduchá potreba srdca obetovať výdobytky práce a života nielen vo svoj prospech, ale pre dobro spoločenstva!

Sebavyjadrenie

V Many Mornings uznávame absolútne právo jednotlivcov na sebavyjadrenie a podporujeme ich emancipáciu.

Rôznorodosť

Sme hrdí na našu rôznorodnosť a na to, že sa môžeme cítiť prepojení, a to nielen napriek, ale aj vďaka našim rozdielom.

Začleňovanie

Motivovaní zmyslom pre spravodlivosť podporujeme začleňovanie všetkých zraniteľných sociálnych skupín.

Odvaha

Máme odvahu byť nekonformní a podporujeme hodnoty, ktoré sú pre nás dôležité, aj keď sú považované za kontroverzné.

Optimizmus a kreativita

Sme optimistickí, keďže myslíme, že každé ráno môže byť lepšie a lepšie a hľadáme riešenia problémov, ktoré podnecujú kreativitu a inšpirujú k dokonalosti.

Otvorenosť

Sme otvorení a úprimní a nikdy nenecháme otázky nezodpovedané alebo osamelosť bez spoločnosti.

Starostlivosť

Čiernobielej obyčajnosti sa vždy snažíme dodať na jedinečnosti a farebnosti a dbáme na každý detail, nech je akokoľvek malý.

3 P SHARE A PAIR!

Populácia

Prioritou všetkých prosociálnych aktivít je sociálna rozmanitosť a inkluzívne praktiky, aby sa všetci jednotlivci cítili súčasťou našej pestrej ponožkovej rodiny.

Zistite viac

Planéta

Naša ekologická zodpovednosť sa začína udržateľným riadením našich zdrojov a znižovaním environmentálnych nákladov na prevádzkovanie podniku a rozširuje sa na podporu zodpovedných činností v našej komunite.

Zistite viac

Produkt

Naša značka y nemohla existovať bez zodpovedného produktu s kvalitou v jeho epicentre. Táto zodpovednosť sa rozširuje na kvalitu prevedenia, zákaznícky servis a obchodné vzťahy s dodávateľmi surovín.

Zistite viac

Populácia

Prioritou všetkých prosociálnych aktivít je sociálna rozmanitosť a inkluzívne praktiky, aby sa všetci jednotlivci cítili súčasťou našej pestrej ponožkovej rodiny.

Zistite viac

Planéta

Naša ekologická zodpovednosť sa začína udržateľným riadením našich zdrojov a znižovaním environmentálnych nákladov na prevádzkovanie podniku a rozširuje sa na podporu zodpovedných činností v našej komunite.

Zistite viac

Produkt

Naša značka y nemohla existovať bez zodpovedného produktu s kvalitou v jeho epicentre. Táto zodpovednosť sa rozširuje na kvalitu prevedenia, zákaznícky servis a obchodné vzťahy s dodávateľmi surovín.

Zistite viac

Spoločne silnejší

Spoločnosť Many Mornings preberá plnú zodpovednosť za vytváranie rôznorodého, inkluzívneho a priateľského pracovného prostredia, ktorého jadrom sú hodnoty našej značky. Veríme, že všetci ľudia v našom tíme prejavujú kreativitu, odvahu, nekonformnosť, otvorenosť a optimizmus a podniknú kroky k vytvoreniu mnohých lepších rán pre všetkých.

O nás

Veríme vo farebný svet, v ktorom môže byť každý sám sebou!

Prečítajte si viac

Udržateľnosť

Môžeme každé ráno urobiť o niečo zelenšie?

Prečítajte si viac

Vyberte Darčekového Balenia

CHRISTMAS GIFT BOX 2 2,00

CHRISTMAS GIFT BOX 3 2,00

CHRISTMAS GIFT BOX 4 2,00