Odpowiedzialność za społeczeństwo, środowisko i cały świat skarpetek

Nasz autorski program społecznej odpowiedzialności firmy nazywa się SHARE A PAIR!

Ogólny przegląd

W 2022 Od początku

29

współpraca z ngosami

307 501 zł

przekazanych na cele społeczne

17 527

par skarpetek dla potrzebujących

SHARE A PAIR! odzwierciedla wartości firmy, które mamy nadzieję dzielić także z naszą społecznością.

Autorski program odpowiedzialności społecznej uruchomiliśmy już w pierwszym roku działania firmy Many Mornings. To rdzeń naszego biznesu, ufundowany na potrzebie dzielenia się benefitami ze skutecznego prowadzenia działalności gospodarczej. Od początku stanowi dowód wiarygodności misji brandu i integralności jego systemu wartości. Rozwijamy wsparcie w 3 głównych kierunkach: społeczeństwo, środowisko i skarpetki – czyli wszystko, co dotyczy odpowiedzialnego produktu.

Założyciele

Jakie wartości nami kierują?

SHARE A PAIR! jest zwykłą potrzebą serca, by poświęcać dorobek pracy i życia nie tylko własnej korzyści, ale dla dobra wspólnoty!

Bycie sobą

Niesiemy na sztandarach bezwzględne prawo bycia sobą i wspieramy emancypację wszystkich indywidualności.

Różnorodność

Celebrujemy każdy poranek, który mieni się różnymi kolorami. Tylko w różnorodności możliwa do osiągnięcia jest wolność! Jesteśmy dumni z tego, że potrafimy czuć więzi, nie tylko mimo- ale nawet dzięki różnicom.

Inkluzywność

Motywowani poczuciem sprawiedliwości, zawsze pracujemy na rzecz inkluzywnego społeczeństwa.

Odwaga

Odwaga jest naszym ideałem! Nie boimy się wspierać ważnych spraw, nawet gdy są uznawane za kontrowersyjne.

Optymizm i kreatywność
  • Jesteśmy pełni optymizmu i nadziei. Wciąż wierzymy, że pozory mylą – każdy poranek może być coraz lepszy!
  • Szukamy kreatywnych rozwiązań problemów, które pobudzą wyobraźnię i będą inspirować wszystkich uczestników do bycia najlepszymi wersjami siebie.
Serdeczność

Nigdy nie zrezygnujemy z otwartości i serdeczności względem drugiej osoby! Nie pozostawiamy próśb bez odpowiedzi, samotności bez towarzystwa, a czarno-biały smutek zawsze staramy się choć trochę pokolorować.

Troskliwość

Chcemy budować zespół na fundamencie troski i wrażliwości społecznej. Nie ma dla nas rzeczy zbyt małych i niewystarczająco ważnych, by pochylić się nad nimi z czułością.

Program SHARE A PAIR! i jego 3 filary

Społeczeństwo

Społeczeństwo zawsze jest najważniejszym adresatem działalności Many Mornings! Priorytetem dla wszystkich działań prospołecznych jest różnorodność i praktyki inkluzywne. Nigdy nie zgodzimy się z konstatacją, że «świat po prostu nie jest sprawiedliwy» - zawsze będziemy próbować go naprawiać!

Sprawdź szczegółowe działania

Środowisko

Odpowiedzialność ekologiczna firmy rozpoczyna się zrównoważonym gospodarowaniem zasobami i redukcją środowiskowych kosztów prowadzenia biznesu. Ale to nie wszystko! Mamy ambicje promowania odpowiedzialnych postaw obywatelskich także wśród naszej skarpetkowej społeczności.

Sprawdź szczegółowe działania

Skarpetki

Many Mornings nie istnieje bez odpowiedzialnego produktu. Co to oznacza w praktyce? Jakość wykonania, jakość obsługi konsumenckiej i jakość relacji biznesowych z dostawcami surowca! Mamy prostoduszne przekonanie, że uczciwość wymaga perfekcyjnego wykonania usługi za otrzymaną zapłatę

Sprawdź szczegółowe działania

Społeczeństwo

Społeczeństwo zawsze jest najważniejszym adresatem działalności Many Mornings! Priorytetem dla wszystkich działań prospołecznych jest różnorodność i praktyki inkluzywne. Nigdy nie zgodzimy się z konstatacją, że «świat po prostu nie jest sprawiedliwy» - zawsze będziemy próbować go naprawiać!

Sprawdź szczegółowe działania

Środowisko

Odpowiedzialność ekologiczna firmy rozpoczyna się zrównoważonym gospodarowaniem zasobami i redukcją środowiskowych kosztów prowadzenia biznesu. Ale to nie wszystko! Mamy ambicje promowania odpowiedzialnych postaw obywatelskich także wśród naszej skarpetkowej społeczności.

Sprawdź szczegółowe działania

Skarpetki

Many Mornings nie istnieje bez odpowiedzialnego produktu. Co to oznacza w praktyce? Jakość wykonania, jakość obsługi konsumenckiej i jakość relacji biznesowych z dostawcami surowca! Mamy prostoduszne przekonanie, że uczciwość wymaga perfekcyjnego wykonania usługi za otrzymaną zapłatę

Sprawdź szczegółowe działania

Wspólnymi siłami

Many Mornings bierze całkowitą odpowiedzialność za tworzenie różnorodnego, inkluzywnego, sprawiedliwego i przyjaznego środowiska pracy. Budujemy zespół w oparciu o nasze wartości i w zaufaniu, że wszystkie osoby współtworzące Many Mornings reprezentują swoją postawą: kreatywność, odwagę, nonkonformizm, serdeczność i optymizm.

O nas

Jak to jest - każdego poranka po prostu być sobą?

Dowiedz się!

Ekologia

Jak sprawić, by poranki były bardziej zielone?

Dowiedz się!

Wybierz opakowanie prezentowe

JUST MARRIED BOX 5,00

BIRTHDAY GIFT BOX 5,00

BIRTHDAY GIFT BOX 2 5,00

MEN’S GIFT BOX 5,00

GOOD LUCK GIFT BOX 5,00

DOG LOVER GIFT BOX 5,00

PERFECT MATCH GIFT BOX 5,00